Poliklinika SLAVONIJA.  Sadržaj stranica je isključivo informativan. Copyright © 2011.  |  OIB: 69610033893
Poliklinika SLAVONIJA Osijek

Web by: dialog d.o.o.
Kozmetički salon na Facebooku
KOLEKTIVNI SISTEMATSKI PREGLEDI
Kolektivni sistematski pregledi, kao i individualni, mogu se organizirati kroz osnovne ili proširene sistematske preglede. Sadržaj pregleda ovisi o strukturi zaposlenika (dob, spol), čimbenicima radnog okoliša i konačno o željama i potrebama samih zaposlenika.

Nakon ugovorenog sistematskog pregleda Poliklinika organizira uzimanje uzoraka za medicinsko biokemijske analize (vađenje krvi, uzimanje urina), na terenu - lokaciji tvrtke/kolektiva, za grupe od 10 i više osoba.

Gotovi laboratorijski nalazi koriste se pri dolasku na sistematski pregled (prema ranije utvrđenom rasporedu), što klijentima skraćuje vrijeme boravka u Poliklinici, a sam pregled čini kvalitetnijim.


PREPORUKA

Sistematski pregled treba učiniti jedanput godišnje
 
> individualni sistematski pregledi
ako ste stariji od 40 godina
ako bolujete od neke kronične bolesti
ako imate pozitivnu porodičnu anamnezu (zloćudne bolesti u užoj i široj porodici, srčani bolesnici, dijabetičari i dr.)
U ostalim slučajevima dovoljno je pregledu pristupiti jedanput u dvije godine.
radnim danom
07:00 - 16:00

subotom po dogovoru
nedjeljom ne radimo!
031/ 400 - 650
031/ 400 - 651
Tel: 031/ 400-650, 400-651