Poliklinika SLAVONIJA.  Sadržaj stranica je isključivo informativan. Copyright © 2011.  |  OIB: 69610033893
Poliklinika SLAVONIJA Osijek

Web by: dialog d.o.o.
Kozmetički salon na Facebooku
Medicina rada - opširnije
Zakonom o zaštiti na radu (čl. 34, 35, i 36) definirani su poslovi s posebnim uvjetima rada te zdravstveni pregledi radnika zaposlenih na tim poslovima. To su poslovi koje mogu obavljati samo zaposlenici koji, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavaju i posebne uvjete glede dobi života, spola, stručnih sposobnosti, zdravstvenog stanja te psihičkih sposobnosti.

Poslodavac ne smije rasporediti zaposlenika na radno mjesto s posebnim uvjetima rada ako prethodno na propisani način nije utvrđeno da zaposlenik ispunjava potrebne uvjete, odnosno ako ga prije raspoređivanja na takvo radno mjesto nije uputio na pregled  spec. medicine rada.

Prije zapošljavanja  na poslovima s posebnim uvjetima rada, poslodavac upućuje radnika na prethodni pregled  na medicinu rada, s uputnicom RA-1 , a trošak pregleda HZZO refundira poslodavcu pod uvjetom da je pregled obavljen prije zapošljavanja (prije sklapanja ugovora o radu).

Nakon proteka roka utvrđenog propisom zaštite na radu ili roka koji je odredio
spec. medicine rada, (iskazanog na uvjerenju), poslodavac upućuje radnika na periodični pregled  također s RA-1 uputnicom.

Trošak periodičnih pregleda snosi HZZO (na način da spec. medicine rada ispostavlja račun HZZO-u - izravno), pod uvjetom da se poslodavac pri upućivanju radnika na pregled pridržava propisanih rokova i da radnika upućuje s uredno popunjenom  RA-1 uputnicom, na osnovu koje spec medicine rada obavlja pregled.
radnim danom
07:00 - 16:00

subotom po dogovoru
nedjeljom ne radimo!
031/ 400 - 650
031/ 400 - 651
Tel: 031/ 400-650, 400-651